1. Domov
  2. Novinky a Akcie
  3. súťaž

Pravidlá súťaže:

Za každý nákup cez ONLINE OBJEDNÁVKU za 100 euro bez DPH dostane zákazník 1 žreb.  Nákupy sa sčítavajú za obdobie trvania súťaže. Za každú pobočku vyžrebujeme troch výhercov. Ceny pre výhercov sú nasledovné:

  1. Cena tankovacia karta v hodnote 75eur
  2. Cena tankovacia karta v hodnote 50eur
  3. Cena tankovacia karta v hodnote 25eur

Trvanie súťaže:

od 01.05. 2020 do 31.05. 2020

Žrebovanie:

Žrebovanie prebehne do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Začne sa žrebovať od tretieho miesta smerom k prvému. Pri žrebovaní budú prítomní dvaja zamestnanci ANMIMA s.r.o..

Kontaktovanie výhercov:

Výhercov kontaktujeme a palivové karty doručíme osobne.

Menu